Loading...
UMĚLÁ INTELIGENCE


UMĚLÁ INTELIGENCE KOLEM NÁS

Aniž si to uvědomujeme, s aplikacemi, které využívají umělou inteligenci, pracujeme již desítky let. Umělá inteligence se využívá např. v lékařství, v zemědělství, v bankovním sektoru, umělou inteligenci využívají nejrůznější jazykové překladače (DeepL), chytří asistenti (Siri, Google Assistant, Alexa), s prvky umělé inteligence pracují internetové vyhledávače, sociální sítě, nesmíme zapomenout také na oblast bezpečnosti či autonomní vozidla apod.

JAK SE UMĚLÁ INTELIGENCE UČÍ

Základem učení umělé inteligence jsou informace - nejrůznější druhy textových či obrazových dat, která se speciální software naučí třídit, propojovat je, vyhledávat v nich, porovnávat je a zejména předpovídat (predikovat), jak by měla být uspořádána dle konkrétního požadavku... Na základě natrénování umělé inteligence pak vznikne tzv. model strojového učení, který se dále využívá v nejrůznějších aplikacích. Příkladem takových natrénovaných modelů jsou tzv. velké jazykové modely (LLM), ke kterým patří např. dnes velmi populární model GPT.


Umělá inteligence tedy nepřemýšlí jako člověk, funguje na základě složitých matematických algoritmů, které se snaží splnit naše zadání. Čím více má umělá inteligence relevantních dat, na kterých je natrénována, tím přesnější jsou její výsledky a odpovědi. Pokud je ale natrénována na malém množství často nereprezentativních dat, mohou být její výsledky zkresleny a může psát nesmysly (tzv. halucinovat).


GENERATIVNÍ UMĚLÁ INTELIGENCE

Jak již název napovídá, generativní umělá inteligence umožňuje vytvářet nový obsah (např. texty, počítačový kód, obrázky apod.) - a to na základě požadavků jednotlivých uživatelů. Tyto požadavky lidé zadávají umělé inteligenci většinou prostřednictvím tzv. textových promptů - tedy příkazů či pokynů. Prompty by měly být formulovány co nejpřesněji, aby byly výsledky vygenerované AI co nejlepší. Kromě generování textů, grafiky či hudby dokáže umělá inteligence také provádět analýzu tohoto obsahu.

GENEROVÁNÍ A ANALÝZA TEXTU
Chat GPT
Microsoft Copilot
Google Gemini
Claude
LLama2
GENEROVÁNÍ A ANALÝZA GRAFIKY
Midjourney
Stable Diffusion
Dall E
Crayion
GENEROVÁNÍ A ANALÝZA ZVUKU
Suno
SoundRaw
Aiva


Možnost generovat s pomocí umělé inteligence obrázky/fotografie na přání byla postupně integrována do řady oblíbených grafických programů jako jsou Canva, Photoshop, Firefly či Microsoft Designer.
UKÁZKA MODELU GPT4 (turbo)

Mnoho generativních modelů umělé inteligence je možné propojit s našimi vlastními webovými stránkami. Příkladem může být např. model GPT 4 od firmy OpenAI, který si můžete vyzkoušet přímo zde. Stačí napsat váš požadavek a umělá inteligence zareaguje.

Model GPT4 v praxi (ukázka)
Odeslat

Poslední dotazy:
I do not know, i am boring
Can we speak english now?
A kam s detmu v Sandnesu?
VYUŽITÍ GENERATIVNÍ UMĚLÉ INTELIGENCE
VE VZDĚLÁVÁNÍ

Generativní umělá inteligence toho nabízí skutečně mnoho a lze ji s úspěchem využít v řadě oborů, zajímavé možnosti pak nabízí např. v oblasti vědy a výzkumu či vzdělávání. Využít ji mohou jak pedagogové, tak i žáci, a to pro celou řadu aktivit:

GENEROVÁNÍ TEXTŮ, SE KTERÝMI SE PRACUJE VE VÝUCE
GENEROVÁNÍ OBRÁZKŮ A FOTOGRAFIÍ DO VÝUKY
GENEROVÁNÍ HUDBY
PŘEKLAD TEXTŮ Z/DO CIZÍHO JAZYKA
PŘEVOD TEXTU DO MLUVENÉHO SLOVA
PLÁNOVÁNÍ VÝUKY, TVORBA PŘÍPRAV DO HODIN
TVORBA TESTŮ, ÚLOH, ZADÁNÍ
OVĚŘOVÁNÍ INFORMACÍ V TEXTOVÉ I GRAFICKÉ PODOBĚ
TRÉNOVÁNÍ ARGUMENTACE S PODPOROU AI
ÚPRAVY TEXTŮ (PŘESTYLIZOVÁNÍ)
ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ
GENEROVÁNÍ ZADÁNÍ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ
TRÉNOVÁNÍ SPRÁVNÉHO KLADENÍ DOTAZŮ (PROMPTŮ)
HLEDÁNÍ INSPIRACE PRO RŮZNÉ AKTIVITY
ASISTOVANÉ PERSONALIZOVANÉ UČENÍ
PODPORA TVORBY SEMINÁRNÍCH ČI DIPLOMOVÝCH PRACÍ


Generativní umělou inteligenci lze s úspěchem využít např. pro podporu personalizovaného učení, tj. s její pomocí mohou žáci studovat samostatně, vlastním tempem, UI dokáže odpovídat na jejich otázky, vysvětlovat, hodnotit, odhalovat jejich chyby - a to vše prostřednictvím simulované interakce (tj. rozhovoru, realistického chatu). Tím se zásadně odlišuje od většiny dosavadních nástrojů určených pro tyto formy vzdělávání (např. distanční text, videa atd.).RIZIKA SPOJENÁ S GENERATIVNÍ UMĚLOU INTELIGENCÍ

Přestože má umělá inteligence mnoho pozitiv, nesmíme zapomenout také na rizika, která jsou s jejím používáním spojena. Generativní umělá inteligence není vždy dokonale natrénovaná a v řadě témat může chybovat, to znamená, že uživatelům může generovat zcela nepravdivé informace a vymýšlet si. Na výstup umělé inteligence tedy nemůžeme stoprocentně spoléhat. Generativní umělou inteligenci lze samozřejmě zneužít například ke generování dezinformačního obsahu - ať již v podobě textu či fotografií. Texty generované umělou inteligencí je velmi obtížné odhalit jako plagiáty, proto ji lze snadno zneužít např. při psaní kvalifikačních prací.

LŽE, HALUCINUJE, VYMÝŠLÍ SI, DĚLÁ CHYBY
NEODHALITELNÉ PLAGIOVÁNÍ
PODVÁDĚNÍ (DOMÁCÍ ÚKOLY, KVALIFIKAČNÍ PRÁCE)
RYCHLÁ TVORBA DEZINFORMACÍ
PROBLÉM S AUTORSKÝMI PRÁVY NA OBSAH
NEUVÁDÍ ZDROJE, VYMÝŠLÍ SI JE
JE ZNEUŽITELNÁ PRO TVORBU ŠKODLIVÉHO OBSAHU (NAPŘ. MALWARE)
JE ZNEUŽITELNÁ K PODVODNÉ ČINNOSTI
Zároveň je ovšem třeba připomenout, že se umělá inteligence neustále vyvíjí a chyby, které generovala, jsou postupně opravovány. Nové modely umělé inteligence jsou tedy přesnější, výkonnější, dokáží lépe reagovat na zadání a jejich výstupy jsou kvalitnější.


ZAJÍMAVÉ APLIKACE/NÁSTROJE VYUŽÍVAJÍCÍ AI

Zajímavých aplikací, které využívají umělou inteligenci, je velké množství. V tomto krátkém seznamu tedy naleznete pouze výběr těch nejzajímavějších, které vám velmi rychle představí ponteciál strojového učení a neurálních sítí - a to na zcela konkrétních výstupech. Seznam průběžně rozšiřujeme a doplňujeme.

TRÉNOVÁNÍ UMĚLÉ INTELIGENCE

Tyto nástroje umožňují objasnit žákům i dospělým základní principy trénování umělé inteligence.GENEROVÁNÍ A ANALÝZA TEXTU

Nástroje určené k práci s textem - generování, analýza apod.


GENEROVÁNÍ A ANALÝZA GRAFIKY/FOTOGRAFIÍ

Nástroje využívající umělou inteligenci (neurální síť) pro generování grafiky/fotografií.
GENEROVÁNÍ A ANALÝZA HUDBY/ZVUKU

Nástroje využívající umělou inteligenci (neurální síť) pro generování hudby, zvuku či mluveného slova.GENEROVÁNÍ A ANALÝZA VIDEA

Nástroje využívající umělou inteligenci (neurální síť) pro práci s videem.DALŠÍ NÁSTROJE

Další zajímavé nástroje využívající umělou inteligenci.
VÝZKUM

V roce 2023 byl zrealizován výzkum České školy a umělá inteligence (Univerzita Palackého v Olomouci a Microsoft ČR), který v prostředí základních škol mapoval, zda jak jsou čeští učitelé připraveni na zavádění umělé inteligence do vzdělávání. Podle výsledků výzkumu si nástroje umělé inteligence ve výuce vyzkoušelo přibližně 33 procent českých pedagogů. Podle nich také umělá inteligence promění současnou podobu vzdělávání a učitelé si budou muset osvojit nové znalosti a dovednosti. Více v prezentaci a výzkumné zprávě (níže).Výsledky výzkumu v podobě výzkumné zprávy jsou k dispozici zde, přehledné shrnutí v podobě tiskové zprávy je k dispozici zde.


ZDROJE

Chcete se o umělé inteligenci dozvědět více? Nevíte, kde začít? Hledáte inspiraci? Pak pro vás máme mnoho zajímavých zdrojů - videopřednášky, odborné i popularizační texty atd. Čtěte, poslouchejte, vzdělávejte se, inspirujte se!

NAŠE VIDEOPŘEDNÁŠKYVyužití GPT3 ve vzdělávání - příležitosti a rizikaMidjourney - generování grafiky s pomocí umělé inteligence
Využití AI v hudební výchověAbeceda médií - umělá inteligence
AI a dezinformace


NAŠE TEXTY K TÉMATU

Umělou inteligencí generovaná pornografie způsobí řadu problémů, zneužívána bude k útokům na děti i dospělé
Klonování lidského hlasu s pomocí AI otevírá prostor pro nové druhy dezinformací. Naklonovat hlas kohokoli se stalo extrémně snadné.
Výzkum odhalil, jak žáci zneužívají umělou inteligenci k podvádění. Je třeba změnit způsob výuky a s umělou inteligencí počítat.
Možnosti využití nástrojů umělé inteligence ve vysokoškolském vzdělávání (tvorba vědeckých textů)
Využití umělé inteligence ve vysokoškolském vzdělávání (podpora studentů)
Je libo video generované umělou inteligencí? Vyzkoušejte třeba Kaiber!
Psaní promptů jako klíčová kompetence aneb Jak zajistit, aby nám AI rozuměla
Midjourney - stručný úvod do umělé inteligence generující obrázky
Využití umělé inteligence při oponování kvalifikačních prací aneb Jak nám může pomoci Bing Chat
ChatGPT umožňuje běžným uživatelům vytvářet nejrůznější druhy škodlivých kódů, lze očekávat nárůst internetových podvodů všeho druhu.
Umělá inteligence píše za žáky seminárky, učitelé je pak chválí za skvěle zpracované úkoly
Již brzy začne umělá inteligence chrlit seminární a kvalifikační práce (třeba diplomky či bakalářské práce) a odhalit ji bude nemožné, každé dílo totiž bude originální. Problém bude mít i věda samotná.
Mohutný rozvoj neurálních sítí je předzvěstí nové generace dezinformací. Rozpoznat počítačem generovaný obsah bude téměř nemožné.
PdF UP k problematice využívání umělé inteligence


ROZCESTNÍK ZDROJŮ K PROBLEMATICE AI (ORGPAD)
KONTAKT

CENTRUM PREVENCE RIZIKOVÉ VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE
(E-BEZPEČÍ / DIGIDOUPĚ)
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo náměstí 5, Olomouc, 779 00

prvok@upol.cz
digidoupe@upol.cz
vzdelavani@e-bezpeci.czprof. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
(vedoucí centra)

Web: www.kopeckykamil.cz
E-mail: kamil.kopecky@upol.cz(c) Kamil Kopecký a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2023-2024

Počet návštěv: 42522

Líbi se ti tento web?
Pak podpoř jeho tvůrce!